Caught in a yellow stripe

Thursday, 7 September 2017

Since I work at Monki, it might not come as a surprise that the majority of my wardrobe comes from there. The other day we had a VIP-sale, which means everyone who works at Monki get an AMAZING discount during one day. So of course I had to get myself some things. Two of the things I got was this yellow striped top and grey checked tailored trousers.

//  Eftersom att jag jobbar på Monki så kommer det väl inte som någon överraskning att majoriteten av min garderoben kommer därifrån. Häromdagen hade vi en VIP-sale, vilket innebär att alla som jobbar på Monki får en FANTASTISK rabatt under en dag. Så självklart var jag tvungen att köpa lite till mig själv. Två av sakerna jag tog med hem var en gularanding topp och ett par rutiga grå kostymbyxor. 


I got the matching jacket a couple of weeks ago. I love mixing tailored with more relaxed pieces like this top and the white sneakers (that yes, is from Monki as well. And no, this is NOT a sponsored post, I promise).

//  Den matchande kavajen köpte jag för några veckor sedan. Jag älskar att mixa skräddarsytt med mer avslappnande plagg som den här toppen och dessa vita sneakers (som ja, också är från Monki. Och nej, det här är INTE ett sponsrat inlägg, jag lovar). 


Now I need to get some things done for uni.

– Take photos for three different headlines.
– Find someone interesting (and it can't be someone I know) to interview.
– Study for an exam that's coming up next week.

Hope you're having a good day so far!

//  Nu måste jag få lite saker gjort till skolan. 

– Ta foton till tre olika rubriker. 
– Hitta någon intressant (och det får inte vara någon jag känner) att intervjua. 
– Plugga inför en muntlig tenta som kommer nästa vecka. 

Hoppas du har en fin dag!

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne