Green chocolate smoothie bowl

Monday, 7 August 2017

"What do you mean by green? That smoothie bowl is BROWN, Olivia". I know, I know! But when I say green I'm not talking about the colour. I'm talking about the fact that this chocolate smoothie bowl contains spinach. You might remember I shared a green mango smoothie bowl a while back using kale. Therefore I thought I'd share another green smoothie bowl but using another type on greens.

//  "Vad menar du med grön? Den där smoothieskålen är ju BRUN, Olivia". Jag vet, jag vet! Men när jag säger grön hänvisar jag inte till färgen. Jag pratar om det faktum att denna choklad smoothie bowl innehåller spenat. Ni kanske kommer ihåg att jag delade med mig av en green mango smoothie bowl för ett tag sedan. Därför tänkte jag att jag skulle dela med mig av ännu en grön smoothieskål men med ett annat typ av grönt blad. 


I used to make this without the greens, but since I think it's as good with greens I now almost always make my smoothie bowls with either kale or spinach. And I mean, who doesn't want that "extra health"?

"But Olivia, another question. Chocolate? Is that healthy?". Yep! At least cacao without sugar is. Raw cacao is even better since it isn't processed in high temperatures like normal cacao. Instead it's made by cold-pressed unroasted cocoa beans, which keeps the beneficial antioxidants.

//  Jag brukar jag göra den här utan gröna blad, men eftersom att jag tycker det blir lika gott med dem så gör jag nästan alltid mina smoothieskålar med antingen grönkål eller spenat. Och jag menar, vem vill inte ha lite "extra health"? 

"Men Olivia, en till fråga. Choklad? Är det nyttigt?". Japp! I alla fall kakao utan socker. Rå kakao är ännu bättre då det inte är bearbetats i höga temperaturer som vanlig kakao. Istället är det gjort på kall-pressade orostade kakaobönor, vilket gör att de nyttiga antioxidanterna behålls. 


Ingredients
- 2 handful of spinach
- 1 banana
- 2 dates
- 1 Tbsp raw cacao
- 1 tsp cinnamon
- 1-2 dl plant based milk
- 4 ice cubes

Toppings on my smoothie bowl: Raspberries, oats, chia seeds and sunflower seeds. 

Green chocolate smoothie bowl 

1. Blend the spinach with 1-2 dl plant based milk.

2. Add the banana, pitted dates, raw cacao, cinnamon and ice cubes. Blend until smooth.

3. Serve in a bowl and top your smoothie bowl with preferred topping like fruit, berries, granola, seeds or nuts.

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne