Books I've listened to lately

Thursday, 3 August 2017

I know you probably want pictures from my first day here in LA, but it's been so confusing with the different time zones so I'm sharing this post with you guys today instead (which I hope you will enjoy anyways). Follow me on Instagram (@oliviakahlin) for some random Insta Stories.

A couple of weeks ago I signed up to BookBeat – an app where you can read and listen to hundreds of books for 169kr/month. I've got a 30 day free trial, but I'm already hooked! It's especially perfect now while I'm travelling and are sitting in the car a lot.

Let's have a look at some of the books I've listened to recently!

//  Jag vet att ni hellre säkert skulle vilja ha massa bilder från min första dag här i LA, men det har varit så förvirrande med de olika tidszonerna, så idag delar jag med mig av det här inlägget istället (som jag hoppas ni gillar ändå). Följ mig på Instagram (@oliviakahlin) för lite random Insta Stories. 

För några veckor sedan registrerade jag mig hos BookBeat – en app där man kan läsa och lyssna på hundratals böcker för 169kr/månaden. Jag har en 30 dagar fri period, men jag är redan fast! Det är speciellt perfekt nu när jag reser och sitter i bilen väldigt mycket. 

Vi tar och tittar på några av böckerna jag lyssnat på den senaste tiden! 


Two swedish books. The first one, "Ibland mår jag inte så bra", by the YouTuber Therése Lindgren. It's a biography about mental illness.

The other one by one of my favourite writers Alex Schulman. It's not his best one but it's still good, and the title is beautiful – "To be with her is like running up a meadow without getting a bit tired". Long but beautiful.

//  Två svenska böcker. Den första, "Ibland mår jag inte så bra", av YouTubern Therése Lindgren. En biografi om psykisk ohälsa. 

Den andra är av Alex Schulman, en av mina favoritskribenter. Det är inte hans bästa men fortfarande bra och titeln är så fin – "Att vara med henne är som att springa uppför en sommaräng utan att bli det minsta trött". Lång med vacker. 


I've been telling myself that I need to read 1984 by George Orwell for such a long time now. It's a classic, you have to read it. Well, not I've listened to it instead. It was SO GOOD! It was published in 1949 and is a dystopian novel about a dictatorship. Really interesting and thrilling.

"The underground girls of Kabul" by Jenny Norberg is a documenting book about girls that dress up like boys to be able to live a more free life in Afghanistan.

//  Jag har sagt till mig själv så länge att jag borde läsa 1984 av George Orwell. Det är ju en klassiker, man måste läsa den. Nu har jag i alla fall lyssnat på den. Den var SÅ BRA! Den var publicerad 1049 och är en dystopisk roman om en diktatur. Väldigt intressant och spännande. 

"De förklädda flickorna i Kabul" av Jenny Norberg är en dokumenterande bok om flickor som klär ut sig till pojkar för att kunna leva ett mer fritt liv i Afghanistan. 


I need a bit of chick lit books in my life. I don't know how many of Sophie Kinsella's books I've read. "I've got your number" is just as fun and easy going as the other ones.

"Sthlm Queens" by Denise Rudberg reminds me of the Norwegian tv-series SKAM. There's three books in this series. I've listened to the first two so far.

//  Jag behöver lite chick lit-böcker i mitt liv. Jag vet inte hur många av Sophie Kinsellas böcker jag läst. "I've got your number" är precis lika rolig och lättsam som de andra. 

"Sthlm Queens" av Denise Rudberg påminner mig om den norska tv-serien SKAM. Det finns tre böcker i denna serie. Jag har lyssnat på de två första hittills. I just started listening to Fredrik Eklund's book "The Sell". Inspiring, funny and motivating.

Listening to books instead of reading them is perfect for me. I can do it while working out, sitting on the tube or cooking. Like I said – I'm hooked!

//  Jag har precis börjat lyssna på Fredrik Eklunds bok "Sälj". Inspirerande, rolig och motiverande. 

Att lyssna på böcker istället för att läsa dem är perfekt för mig. Jag kan göra det samtidigt som jag tränar, sitter på tunnelbanan eller lagar mat. Som jag sa – Jag är fast! 

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne