Olivia's beauty review - #52

Wednesday, 28 June 2017

I bought this contour palette from The Body Shop when I was in London a couple of weeks ago. It has got four shades for different purposes – bronze, define, highlight and blush. I'm addicted to the highlighter! Think I might be going overboard with it sometimes even hehe...

//  Jag köpte denna contour palette från The Body Shop när jag var i London för några veckor sedan. Den har fyra olika nyanser för olika syften – bronze, define, highlight och blush. Jag är lite beroende av highlightern! Tror jag till och med går lite överstyr med den ibland hehe...


It's a great palette for contouring and it's also in good size to have in your bag, so it's easy to bring. The shades are long lasting but I have applied some more once during the day sometimes when I've been using the palette.

//  Det är en jättebra palett för contouring och den är också perfekt storlek att ha i väskan, så den är lätt att ta med. Nyanserna sitter kvar länge men jag har fyllt på en gång under dagen när jag använt paletten. 


I think I payed aroound £20, which I think is a good price for what you get. This is definitely a new favourite of mine (especially the highlighter). Four out of five vegan jumping bunnies!

//  Jag tror jag betalade runt £20, vilket jag tycker är ett bra pris för det man får. Detta är definitivt en ny favorit hos mig (specielly highlightern). Fyra av fem veganska hoppande kaniner!Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne