Birthday brunch

Tuesday, 6 June 2017

Since I didn't share a new recipe with you guys yesterday, I though I'd show you the vegan options on the birthday brunch that Elisa hosted last week.

//  Eftersom att jag inte delade något nytt recept med er igår, så tänkte jag att jag kan visa de veganska alternativ från Elisas födelsedagsbrunch från förra veckan. 


She had made a salad with asparagus, tomatoes, strawberries. Trust me – that combo is delish! On the table was toast with a avocado spread and there was also a huge plate with fruit.

//  Hon hade gjort en sallad med sparris, tomater och jordgubbar. Lita på mig – den kombinationen är SÅ god! på bordet fanns toast med en avkadospread och det fanns också ett stort fat med frukt. For something sweeter, there was these coconut chia puddings. They were made on coconut cream instead of milk, which made them taste like a dessert. On the more savoury side there was bruschetta. YUM!

//  För något sötare fanns dessa chiapuddings med smak av kokos. De var gjorda på kokosgrädde istället för mjölk, vilket gjorde de mer som en efterrätt. På de saltigare sidan fanns bruschetta. YUM!


You can't forget about the mimosa on a brunch! For a non-alcoholic option there was watermelon smoothie. Let's just say I was quite full after this brunch.

//  Man kan ju inte glömma mimosa på en brunch! För ett alkoholfritt alternativ fanns vattenmelonssmootie. Vi kan ju säga att jag var ganska så mätt efter denna brunch. 

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne