Olivia's beauty review - #43

Wednesday, 5 April 2017

The other day I bought this All day long lash mascara from Isadora. I've heard good things about it in a vegan beauty group I'm in on Facebook, so I thought I'd try it out.

The mascara usually cost £13,36 at Kicks, but I got 20% off. I still think it's a good price for a mascara though.

//  Här om dagen köpte jag den här All day long lash mascara från Isadora. Jag har hört mycket bra om den i en vegansk skönhetsgrupp jag är med i på Facebook, så jag tänkte att jag skulle prova den. 

Mascaran kostar vanligtvis 149 kr på Kicks, men jag fick 20% på den. Jag tycker dock fortfarande att det är ett bra pris. 

It's a plastic brush that really get each and every eye lash. You have to put on so many layers though if you want a bit more volume and thick lashes, which I usually want. On the other hand, this would be great if you want a more nude look and don't want those thick lashes.

It is definitely easy to remove, which is important because we want out skin to be clear and fresh when we go to bed – right?

//  Det är en plastborste som verkligen kommer åt varenda ögonfrans. Man behöver dock ta på väldigt många lager om man vill ha mer volym och tjocka fransar, vilket jag oftast vill. Och andra sidan är skulle den vara perfekt om man vill ha en mer "nude" stil och inte vill ha tjocka fransar. 

Den är definitivt enkel att ta bort vilket är viktigt för vi vill ju att vår hy ska vara ren och fräsch när vi lägger oss –visst?

It's not my favourite mascara, but I don't dislike it either. Three out of five vegan jumping bunnies.

//  Det är inte min favoritmasscara, men jag ogillar den inte heller. Tre av fem hoppande kaniner. 

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne