Growing plants

Tuesday, 25 April 2017

This Sunday I bought some new soil after the tips you gave me when I told you my monstera is dying. I replanted (do you even say replant?) and hope it will get healthy and gorgeous again! I also bought two small pots, because I'm gonna try to grow...

//  I söndags köpte jag ny jord efter tipsen jag fick från er när jag sa att mina monstera håller på att dö. I omplanterade den och hoppas nu på att den ska bli frisk och fin igen! Jag köpte även två små krukor för jag ska försöka att...


basil and coriander! I can't say I know what I'm doing at all, I've never grown plants or things myself. But hey, one can always try! I love having basil and coriander when cooking, but the ones in the grocery store are always so expensive and dies after 24 hours. Hopefully this will work out instead!

//  basilika och koriander! Jag kan absolut inte säga att jag vet vad jag håller på med. Jag har aldrig haft gröna fingrar. Men men, man kan ju alltid prova! Jag älskar att ha basilika och koriander när jag lagar mat, men de i mataffären är ju så dyra och dör dessutom efter 24 timmar. Förhoppningsvis kommer det här funka bättre!

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne