Why we still need feminism

Sunday, 5 March 2017


It's International Women's Day on Wednesday. Here's one reason for why we still need this day and why we still have to and need to fight for equality.

//  Det är Internationella Kvinnodagen på onsdag. Här är en anledning till varför vi fortfarande behöver den här dagen och varför vi måste kämpa för jämställdhet.

This happened during the EU-parliament debate this Wednesday. I'm going to let the video speak for itself.

//  Det här hände under en debatt i EU-parlamentet i onsdags. Jag tänker låta videon tala för sig själv. 

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne