The Ordinary Vegan tries out - #37

Wednesday, 22 February 2017

Should I change name of this segment as well since I changed the name of the blog? I'm not quite sure. What do you think? I won't change it this week though, so let's talk about the products of the week.

//  Borde jag ändra namn på den här delen också i och med att jag bytte namnet på bloggen? Jag är lite osäker. Vad tycker ni? Den här veckan kommer jag inte byta det i alla fall, så vi tar och pratar om veckans produkt istället tycker jag. 

This week I'm trying out this Biocalm soothing moisture day cream from Estelle&Thild. I've been having super dry skin lately so I wanted some extra boost to help. This one has actually worked and most of my dry spots are gone.

What I like most is that it doesn't feel heavy. You don't have to use a lot at all either, so it will last for long, which makes the £23 worth it. Unfortunately the night cream isn't vegan, so I only use the day cream.

//  Den här veckan provar jag denna Biocalm soothing moisture day cream från Estelle&Thild. Jag har haft supertorr hy den senaste tiden och behövde lite extra boost som kunde hjälpa till. Den här har faktiskt funkat och fått de flesta av mina torra fläckar att försvinna. 

Vad jag gillar mest är att den inte känns tung på hyn. Man behöver inte heller använda mycket, så den håller länge, vilket gör det värt 259 kr. Tyvärr är inte nattkrämen vegansk, så jag använder bara dagkrämen. 

I definitely like this one. It really moisturise you skin (or at least mine), it makes your skin feel fresh and light (not heavy and greasy like I think some creams do) and it will last you for long. I'm giving this 4 out of 5 vegan jumping bunnies.

//  Jag gillar absolut den här. Den återfuktar hyn (i alla fall min), den känns fräsch och lätt (inte tung och fet som jag upplever en fel krämer) och den räcker länge. Jag ger den 4 ut av 5 veganska hoppande kaniner. 


Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne