The Ordinary Vegan tries out - #31

Wednesday, 11 January 2017

I absolutely love Lush! Since I used to study close to their three floor-store on Oxford Street, I sometimes went there before or after class to just smell all of the bath bombs, shower gels, hand creams and, well yeah, everything. 

Can you imagine how happy I was when I found out that I've barely got a 10 minute walk to the store on Södermalm in Stockholm?!

//  Jag älskar verkligen Lush! Eftersom jag pluggade nära affären på tre våningar på Oxford Street, brukade jag ibland gå dit innan eller efter lektionerna bara för att lukta på badbomberna, duschtvålarna, handkrämerna och, ja, allt. 

Ni kan säkert förstå hur glad jag blev när jag insåg att jag knappt har 10 minuters promenad till affären på Södermalm i Stockholm?!

This shower cream, Yuzu and cocoa, has the smell of chocolate and oranges. I adore this one, because; Number one – who doesn't love chocolate? Number two – who doesn't love chocolate? Seriously though, the combo of chocolate and orange is perfect because the orange makes it less heavy and more fresh. 

In England I think I paid around £19 for 500g while I paid £27 for it in Sweden. Yes, it is a bit more expensive but you have to have it in mind that they don't test on animals and they're great at recycling materials. 

All products at Lush are not vegan, but a lot of them are. Everything is marked "Suitable for Vegans" on the back, which makes it clear and easy. 

Surprise, surprise – this shower cream will of course get five out of five vegan jumping bunnies!

//  Den här duschtvålen, Yuzu and cocoa, doftar choklad och apelsin. Jag älskar den här därför att; Ett – vem gillar inte choklad? Två – vem älskar inte choklad? Nej men om vi ska vara seriösa. Kombinationen av choklad och apelsin tillsammans är perfekt då apelsinen gör den mindre tung och mer fräsch.

I England betalade jag runt 207 kr för 500g medan jag betalae 299 kr i Sverige. Ja, den är en aning dyr men man får tänka på att de inte testar någonting på djur och dessutom är de duktiga på att återvinna material. 

Alla produkter från Lush är inte veganska, men många är det. Allt är markerad med "Suitable for Vegans" på baksidan av produkten, vilket för det tydligt och enkelt. 

Surprise, surprise – den här duschtvålen får  självklart fem av fem veganska hoppande kaniner!
Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne