Café String

Thursday, 26 January 2017

I've been spending most of the day at Café String. How quirky and cool isn't this place though? Different styles of chairs and tables. The art and signs on the walls. Definitely a place to sit and get inspired.

I met up with two people from my class to work on a assignment we're gonna present on Monday. We managed to get everything done, so that means I've got tomorrow off! Well I still have things to do, but I don't have anything at uni.

//  Jag har spenderat mestadels av dagen på Café String. Hur udda och coolt är inte det här stället då? Olika stilar på stolar och bord. Konst och skyltar på väggarna. Definitivt ett ställe att sitta och bli inspirerad på. 

Jag träffade två stycken från min klass där för att jobba på en presentation vi ska ha på måndag. Vi lyckades bli klara med allt, vilket känns så skönt för det innebär att jag är ledig i morgon! Jag har ju fortfarande saker att göra, men jag behöver inte åka till universitet. 


Tonight is laundry night. Booked the laundry in the basement. I'm literally washing EVERYTHING. The towels, the bed sheets, almost all my clothes... It's definitely easier washing here though compared to when I lived in England and didn't have a dryer. Realising this information probably isn't interesting at all, but now you know! Hope you're having a more exciting evening than I have.

//  Ikväll är tvättkväll. Bokade tvättstugan i källaren. Jag tvättar verkligen ALLT. Alla handdukar, sängkläderna och nästan alla mina kläder... Det är definitivt mycket enklare att tvätta här dock jämför med när jag bodde i England och inte hade en torktumlare. Inser att den här informationen förmodligen inte allt är intressant, men nu vet ni! Hoppas ni har en mer spännande kväll än mig.

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne