The Ordinary Vegan tries out - #28

Wednesday, 7 December 2016

I had never tried out the nail polish from China Glaze before I got it in Glossy Box (a beauty subscription box from Sweden), so I was excited to try it out. I got this pink colour, which I thought looked so cute. You can never get to many shades of pink nail polishes. 
____________________

Jag hade aldrig provat nagellacken från China Glaze innan jag fick den här i Glossy Box (en prenumerationsbox med skönhetsprodukter), så jag var taggad på att prova den. Jag fick den här rosa färgen som jag tyckte såg så söt ut. Man aldrig få för många nyanser av rosa nagellack. 

Unfortunately, I was a bit disappointed of how the colour looked on the nails. It was much, much lighter and I had to put on several layers to make the colour show of. 
____________________


Tyvärr blev jag lite besviken på hur färgen blev på naglarna. Den var mycket, mycket ljusare och jag var tvungen att ha på flera lager för att färgen skulle synas. 


I did not get the best impression of this one unfortunately. Have anyone of you guys tried nail polish from China Glaze? If you have, let me know what you thought of it. I'm giving this 2 out of 5 vegan jumping bunnies.  
____________________

Jag fick inte det bästa intrycket av den här tyvärr. Har någon av er provat nagellack från China Glaze? Om ni har det, kommentera gärna vad ni tyckte. Jag ger den 2 ut av 5 veganska hoppande kaniner. Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne