The Ordinary Vegan tries out - #20

Wednesday, 19 October 2016

One thing that seems to be hard to find vegan are eyebrow pencils. Often they've got beeswax in them, which is so annoying! Therefore I decided to go for eyebrow shadows (do you even call it that?) instead. 

Make Up Store recently went a 100% vegan (yep, ALL products are vegan friendly!), so I bought this Tribrow Set from them. 
____________________

En sak som jag upptäckt är svårt att hitta veganskt är ögonbrynspännor. Ofta innehåller de bivax, vilket är så irriterande! Därför bestämde jag mig för att prova ögonbrynsskugga (är det vad man det för?) istället. 

Make Up Store blev nyligen 100% veganskt (ja, ALLA produkter är veganvänliga!), så jag köpte detta Tribrow Set från de. 

I paid £17.20 for this set with three different shades. I've been mixing the two lighter ones and the colour turns out perfect for me! I thought it would be hard to apply shadow to the eyebrows since I'm used to pencils, but with my thin brush from EcoTools it was super easy actually. 

The colour sticks through the whole day and doesn't fade, which is what I need because I don't have time (or want to) to fill them in more during the day. 
____________________

Jag betalade 185kr för detta set med tre olika nyanser. Jag har mixat de två ljusare nyanserna och färgen blev perfekt för mig! Jag trodde att det skulle vara svårt att applicera skuggan på brynen i och med att jag är van vid pennor, men med min tunna borste från EcoTools var det superlätt.

Färgen sitter hela dagen och bleknar inte vilket är vad jag behöver då jag inte har tid (eller ork) att fylla i de mer under dagen. 

I'm really happy with this product. Like I said, I'm not used to use eyebrow shadows, but I was pleasantly surprised. I will give this 4 out of 5 vegan jumping bunnies!
____________________

Jag är riktigt nöjd med produkten. Som jag sa, jag är inte van att använda ögonbrynsskugga, men jag blev glatt överraskad. Jag ger den här 4 utav 5 veganska hoppande kaniner! 


Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne