Spirulina - Food of the future

Thursday, 20 October 2016

I've been reading about spirulina for quite some time now, but recently it seems like it has just blown up and now everyone is trying it out. That's great though because spirulina is a great for your body! 

It's a natural algae packed with protein, Vitamin A (good for your skin), Vitamin B (including B12, which you can read more about in this post), Vitamin C, iron, magnesium and calcium (just to mentions a few nutrients). In other words – it's a super food! 
____________________

Jag har läst om spirulina ett bra tag nu, men den senaste tiden känns det som att det blivit väldigt hypat och alla vill testa det. Det är ju dock hur bra som helst då spirulina är jättebra för kroppen! 

Det är en naturlig alg packad med protein, Vitamin A (bra för huden), Vitamin B (inkluderat B12 som ni kan läsa mer om i detta inlägg), Vitamin C, järn, magnesium och kalcium (bara för att nämna några näringsämnen). Med andra ord – det är supermat! 

These organic spirulina tablets are from Pukka. I decided to go with tablets instead of powder. I've heard that the powder has a very bad taste, so I thought it'd be easier to just swallow a tablet. She also assured me that they are just as natural since it's simple powder packed in to tablets. 

When I talked to the woman in the shop where I bought these spirulina tablets, she even said it's is the food of the future. I thought that was quite interesting. We human have to start look for other sources to get nutrients. Our way of consuming food and using animals to get food is not going to work for our planet in the long run. 
____________________

Dessa ekologiska spirulinatabletter är från Pukka. Jag valde att köpa tabletter istället för pulver. Jag har hört att pulvret har en väldigt illa smak, så jag tänkte att det skulle bli lättare att bara svälja en tabkett. Hon försäkrade mig också om att det är precis lika naturligt då det helt enkelt bara är pulver hoppackat till tabletter. 

När jag pratade med kvinnan i affären där jag köpte dessa spirulinatabletter sa hon till och med att detta är framtidens mat, vilket jag tyckte var intressant. Vi människor måste börja titta efter andra källor för näring. Vårt sätt att konsumera mat och utnyttja djur för att få mat kommer inte funka för vår planet i det långa loppet.

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne