Ethical Wardrobe Stories - Part 3

Sunday, 23 October 2016

Welcome back to "Ethical Wardrobe Stories"! In Part 1 I did a clean-out of my wardrobe and in Part 2 I started to plan for future purchases for my autumn/winter wardrobe. 

In this part I thought we'd take a look at the things I cleaned out and decided not to keep. Don't just throw it away! There's a lot of different options one can do with your old clothes, shoes and accessories. 
____________________

Välkommen tillbaka till "Ethical Wardrobe Stories"! I del 1 gjorde jag en rensning av mim garderob och i del 2 började jag planera för framtida inköp till min höst/vinter garderob. 

I den här delen tänkte jag att vi ska titta på de saker som jag bestämde mig för att inte behålla. Släng det inte bara! Det finns massa olika alternativ på vad du kan göra med dina gamla kläder, skor och accessoarer. 1. Arrange a swap party
Make some delicious vegan food and treats, put on some music and invite your friends. Ask them to bring old pieces from their wardrobes they don't want to keep. Start swapping! Let everyone have a look through all clothes and start to exchange. 

2. Give it to charity
Pack up your clothes and give them to some sort of charity (Oxfam, Red Cross or a Women's Safe House). There's always someone else who will fall in love with the clothes again and really appreciate the things you've gotten tired of. 

3. Up-cycle 
If you're creative and good at sewing, use your old clothes and up-cycle them to something new. Make a bag out of a T-shirt (find out how here) or cut of the arms from a shirt and make a new blouse (get inspired here).

4. Sell it online
Do you want to earn a bit of extra cash? Sell your old pieces online! There's loads of different apps you can use and there's also a lot of active pages on Facebook where you can upload pictures and sell your things. 

I would LOVE to arrange a swap-party, but I don't know if there's a big enough interest among my friends. If you read this, please let me know if you actually would like me to arrange this kind of party. Even if we don't know each other that well but you live in Örebro, let me know!
____________________

1. Arrangera ett "bytar"-party
Fixa i ordning lite vegansk mat och fika, sätt på lite musik och bjud in dina vänner. Be de ta med sina gamla plagg de tröttnat på och inte längre vill behålla. Börja byta! Låt alla kolla igenom alla plagg och börja byta med varandra.

2. Skänk det till välgörenhet
Packa ihop dina kläder och ge de till någon typ av välgörenhet (Myrorna, Röda korset eller ett kvinnohus). Det kommer alltid finnas någon som blir kär i plaggen på nytt och verkligen uppskattar sakerna du tröttnat på. 

3. Up-cycle
Om du är kreativ och duktig på att sy, använd då kläderna och återanvänd och gör något nytt. Gör en väska av en T-shirt (se hur du gör här) eller klipp av ärmarna från en skjorta och skapa en ny blus (bli inspirerad här)

4. Sälj det online
Vill du tjäna lite extrapengar? Sälj kläderna online! Det finns massvis av appar du kan använda och det finns även en hel del aktiva grupper på Facebook där du kan ladda upp bilder och sälja dina gamla plagg. 

Jag skulle verkligen vilja arrangera ett "bytar"-party, men jag vet inte hur stort intresset är bland mina vänner. Om ni läser det här, snälla säg till om ni faktiskt är intresserade av ett sånt här typ av evenemang. Även om vi inte känner varandra så bra men du bor i Örebro, skriv till mig!

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne