Ethical wardrobe stories - Part 1

Sunday, 2 October 2016

With autumn comes new fashion. If you've read my article in Vilda Magazine (read it here) about how we over-consume fashion today, you've also seen my tips to create a more ethical wardrobe. 

I thought it'd be fun to make a little series called "Ethical Wardrobe Stories" here on the blog where you get to follow me as I create my own ethical and more thought through wardrobe. 
____________________

Med hösten kommer nytt mode. Om du har läst min artikel i Vilda Magazine (läs den här) om hur vi överkonsumerar mode idag, så har du nog även sett mina tips för att skapa en mer etisk garderob. 

Jag tänkte att det kunde vara kul att göra en liten serie kallad "Ethical Wardrobe Stories" här på bloggen där ni får följa mig då jag skapar en mer etisk och genomtänkt garderob. 

Step 1 in this ethical-wardrobe-journey is to clean your wardrobe. Take everything out and have a proper look through everything you've got. When I moved back from London I realised that I've got so much unnecessary thing that I never use. I took the garments I haven't used for years, the pieces I've impulse bought at some point and the things I had forgotten I even owned and know I will never wear again and packed it all down. 
____________________

Steg 1 i denna etiska-garderobs-resa är att rensa garderoben. Ta ut allt och ta en ordentlig titt igenom allting du äger. När jag flyttade tillbaka från London insåg jag hur mycket onödiga plagg jag har som jag faktiskt aldrig använder. Jag tog sakerna jag inte använt på år, plaggen jag impulsköpt någon gång och sånt jag till och med glömt att jag ägde och vet att jag aldrig kommer ha på mig igen och packade ner allting. 

I had 4 skirts though that I just can't get rid of. When I was young I loved wearing big skirts with frills, flounces and lace. I get so nostalgic seeing these pieces and they remind me to always have my own style no matter what people think. Therefore, I decided to save these. 
____________________

Jag hade 4 kjolar som jag dock inte kunde göra mig av med. När jag var yngre älskade jag att ha på mig vida kjolar med volanger och spets. Jag blir så nostalgisk av dessa plagg och då påminner mig om att alltid ha min egen stil oavsett vad andra tycker. Därför bestämde jag mig för att spara dessa. 


In the end I think I kind of sort everything out. At least a bit. I know what I've got now and can now move on to the next step – plan if there are things I should buy and add to my wardrobe. That's for part 2 of this series, so don't miss it!
____________________

I slutändan tror jag att jag fick någorlunda koll på allt. Nu vet jag vad jag har och kan gå vidare till nästa steg – planera om det finns saker jag behöver köpa och lägga till i garderoben. Det blir del 2 i denna serie, så missa inte det!

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne