Do vegans need any supplements?

Tuesday, 20 September 2016

When I decided to go vegan I spent a lot of time reading about the vegan diet. Was it healthy, was it the right thing to do for the body, would I get enough nutrition (yes, yes and yes was the answer btw) and so on. As long as you're eating a variety of different types of food you'll get your proteins, fat, carbs, minerals and vitamins (obviously this is important for everyone). 

One vitamin is harder though for vegans to get through food. That is vitamin B12. Vitamin B12 is crucial to prevent damage on the nerve system and amenia (which is a condition when the body lacks healthy red blood cells). 
____________________

När jag bestämde mig för att bli vegan spenderade jag mycket tid åt att läsa på om att äta veganskt. Vad var hälsosamt, vad var det rätta att göra för min kropp, skulle jag få tillräckligt med näring (ja, ja och ja var svaren förresten) och så vidare. Så länge man ser till att äta olika typer av mat så får man i sig sitt protein, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer (detta är såklart viktigt för alla). 

Det finns dock en vitamin som är svårare för veganer att få i sig genom mat. Det är vitamin B12. Vitamin B12 är viktigt för att förhindra skador på nervsystemet och anemi (som är ett tillstånd då kroppen saknar friska röda blodceller). 

Why is it hard for vegans to get B12 then? B12 is a vitamin is a vitamin found in nature. Humans used to get it through water and vegetables, but today we don't since we clean our water and vegetables. The reason why meat-eaters still get B12 easier is because the animals eat from the nature and still absorb the B12. 

I'm definitely no expert, so do your own research as well if you're thinking about start supplement with B12. There's great videos on YouTube where you can learn more about this subject if you don't like reading.
____________________

Varför är det då svårare för veganer att få i sig B12? B12 är en vitamin som hittas i naturen. Människor brukade få i sig det genom vatten och grönsaker, men eftersom att vi idag rengör vårt vatten och alla grönsaker så noggrant så får vi inte i oss det genom de. Anledningen till varför kött-ätare fortfarande får i sig B12 är på grund av djuren fortfarande får i sig B12 då de äter från naturen. 

Jag är definitivt ingen expert, så gör din egen research om du funderar på att börja ta B12-supplement. Det finns jättebra videos på YouTube där man kan lära sig mer om det här ämnet om man inte gillar att läsa. 

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne