Writing down your goals

Wednesday, 31 August 2016

Since I don't have a full time job at the moment, I've been focusing on writing down goals on what I want to achieve. I always think it's easier to "see" and have a vision for my goals if I have them written down on a paper in front of me. The most important thing though, is to never give up! I truly believe that if you want something and are willing to work for it, you can achieve it! 
____________________

Eftersom jag inte har ett heltidsjobb för tillfället så har jag fokuserat mycket på att skriva ner mina målsättningar. Jag tycker alltid det är lättare att "se"och ha en vision för mina mål om jag har de nedskrivna på ett papper framför mig. Det viktigaste är dock att man aldrig ger upp! Jag tror verkligen på att man kan lyckas med vad man vill om man är redo att jobba för det! 

To keep myself motivated I look at that list every other day and make sure to keep myself inspired all the time. I get motivation and inspiration from books and magazines, from people on Instagram and YouTube, from talking to friends and family and also by doing yoga actually. 

This morning I spent some time looking at my list and to find some more inspiration. Now I'm about to have some lunch and later I'm going to my dad's place. I'm making them dinner, but I haven't decided on what to make yet. Might go for black bean burgers or maybe some tapas? We'll see, we'll see! Hope you're having a great Wednesday! 
____________________

För att hålla mig motiverad så tittar jag på min lista några dagar i veckan och ser till att jag håller mig inspirerad hela tiden. Jag får motivation och inspiration från böcker och tidningar, från människor på Instagram och YouTube, från att prata med vänner och familj och även genom yoga faktiskt. 

I morse spenderade jag lite tid på att titta igenom min lista och hitta lite mer inspiration. Nu ska jag nog fixa lite lunch och senare ska jag iväg till min pappa. Jag står för middagen, men kan inte bestämma mig för vad jag ska göra. Kanske burgare på svarta bönor eller ska jag köra på tapas? Vi får se, vi får se! Hoppas ni har en fin onsdag!

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne