Workout motivation

Saturday, 27 August 2016

I'm not at all an expert when it comes to fitness and working out, but it's something I do every day and love! Most people start out working out for vanity reasons, and so did I. Some want to loose weight, others want to gain weight, some want to build muscles and others want to get leaner. 

In the end though, the outside isn't the most important part, it's how it makes you feel on the inside. At least that's what keeps me motivated to keep going. 
____________________

Jag är verkligen ingen expert när det kommer till hälsa och träning, men det är något jag gör varje dag och älskar! De flesta börjar träna på grund av ytliga själv, även jag gjorde det. En del vill gå ner i vikt, andra vill gå upp i vikt, en del vill bygga muskler och andra vill bli smalare. 

I slutändan är inte utsidan det viktigaste dock, det är hur träning får dig att må på insidan. Det är i alla fall det som håller mig motiverad att fortsätta. 
1. Doing something you enjoy makes your workout fun
For me that's pilates, yoga and running. I've done pilates and yoga for years and loved it from the start. Running took me some time to enjoy though. Don't give up if you don't like it on the first attempt, it might grow on you when you notice you get better (or it might not, and then just move on and try something else) 

2. Working out makes you happy and positive
The endorphins that gets released during a workout makes you happy and more positive. If I don't get to workout I feel sluggish and don't have energy to do much. Even though you feel tired after a workout, you still have so much energy to do other things afterwards. A workout makes you a positive person, which spreads positive energy to other people as well. 

3. A workout gives you time to clear you mind
For me, it really helps to go out for a run when I'm stressed about something. It clears my mind and makes it easier to settle my thoughts. When I'm doing yoga on the other hand I try to push all thought away and don't think about anything at all. Instead I can tackle the thoughts with a calm mind afterwards instead. 
____________________

1. Gör något du tycker om så blir träningen rolig
För är pilates, yoga och löpning roligt. Jag har hållit på med pilates och yoga i flera år och älskade det redan från början. Löpningen däremot, det tog mig ett tag att gilla. Ge inte upp om du inte gillar något från början dock, du kanske börjar tycka om det när du märker att du blir bättre (eller inte och då är det bara att gå vidare och prova något annat).

2. Träning gör dig glad och positiv
Endorfinerna som släpps under träningen gör dig dig gladare och mer positiv. Om jag inte tränar känner jag mig lätt trögare och har inte lika mycket energi. Även om min kropp är trött efter träning så har jag mer energi att göra andra saker efteråt. Träningen gör dig till en mer positiv person vilket sprider positiv energi till andra människor omkring dig. 

3. Ett träningspass ger dig tid rensa tankarna
För mig så hjälper det att gå ut att springa när jag är stressad över något. Det rensar mitt huvudet och gör det lättare att ordna tankarna. När jag gör yoga däremot så kan jag släppa alla tankar och inte tänka på något alls. Då kan jag ta tag i tankarna när jag är lugnare efteråt istället.

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne