The Ordinary Vegan Tries Out – #12

Wednesday, 24 August 2016

Before I moved from London, I had to stop by at Whole Foods to get my self some treats to bring home. One of the things I bought was this package of Fruity Coconut Balls from Raw Health
____________________

Innan jag flyttade från London var jag tvungen att hoppa in på Whole Food för att köpa lite godsaker att ta med hem. En av sakerna jag köpte var det här paketet med Fruity Coconut Balls från Raw Health.

I don't remember what I paid for them, but you got three balls in one package. I thought it could be the perfect snack on the flight. 

I really liked them! They had a lot of flavour from the dates and coconut, but I do think they could be a bit softer or creamier.
____________________

Jag kommer inte ihåg vad jag betalade för de, men man fick tre bollar i ett paket. Jag tänkte att de kunde vara perfekta att ha med på flyget. 

Jag gillade de verkligen! De hade mycket smak från dadlarna och kokosflingorna, men jag tycker dock att de kunde varit lite mjukare eller krämigare. 

The fewer ingredients the better! At least in this case. They're made out of 4 natural ingredients – Dessicated coconut, raisins, dates and sunflower seeds. Healhty, organic, raw and vegan! What's not to like?!

I will give these snack balls 4 out of 5 vegan jumping bunnies. Now I just got to find them in Sweden (or just throw the ingredients in a blender and make them myself).
____________________

Desto färre ingredienser, desto bättre! Åtminstone i det här fallet. De är gjorde på endast 4 naturliga ingredienser – Kokosflingor, russin, dadlar och solrosfrön. Nyttigt, ekologiskt, raw och veganska! Vad finns inte att gilla?! 

Jag kommer ge dessa snack bollar 4 av 5 veganska hoppande kaniner. Nu måste jag bara hitta de i Sverige (eller slänga ingredienserna i en mixer och göra de själv). 


Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne