Healthy taco salad

Friday, 26 August 2016

For a lot of people in Sweden, Friday means tacos. Instead of making the "traditional" Swedish tacos, I thought I'd make this salad version instead. It's actually one of my favouite things to make!
____________________

För väldigt många människor i Sverige så betyder fredag tacos. Istället för att göra en "traditionell" svensk tacos så bjuder jag på en salad istället. Den här salladen är faktiskt en av mina favoriter!

Like most of my recipes, there's nothing complicated with this one either. Buy black beans and corn on cans and just drain and rinse them to make this super quick. Don't forget to rinse beans when using them in cooking. It makes it easier for the stomach to digest (because I think we all know what beans can do to your stomach, right?). 
____________________

Som de flesta av mina recept så är det inget komplicerat alls. Köp svarta bönor och majs på burk och skölj av de i en sil för att det ska gå superfort. Glöm aldrig att skölja bönor när ni använder det i matlagning. Det gör det nämligen lättare för magen att smälta de (för jag tror vi alla vet vad bönor kan göra med magen, har jag rätt?). 

Healthy taco salad

1. Drain and rinse the black beans and corn. 

2. Chop up the tomato, red bell pepper, red onion and avocado. 

3. But all beans and veggies together in a bowl.

4. Take the lemon and squeeze over the salad. 

5. Spice it with garlic powder, salt and pepper after taste and stir together. 

6. Eat it alone as it is, or serve with tortilla bread or nacho chips. Happy taco friday!

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne