3 things I want to achieve

Sunday, 21 August 2016August almost feels more like the time to make resolutions and goals rather than on New Year's Eve. It's probably because I still have the mind set from being a kid, August meant that a new school year was about to start. 

Therefore I've made some notes on things I want to live by and achieve. 

Fitness
This year has been the year when I've started to enjoy working out a lot. At the moment I'm doing a mix of running, pilates and yoga. One thing I want to get back in to more though, is working out with weights.

Fashion
Recently I've started to think more about ethics when it comes to fashion. I want to create a more ethical and eco-friendly wardrobe for myself. 

Lifestyle
I want to focus on doing things I enjoy and surround myself by people with positive energy. The people around you effects you more than you think, therefore it's so important to be around people who motivates you and make appreciate you for who you are. Don't waste time on people who's bringing you down. 
____________________

Augusti känns nästan mer som en tid att sätta upp löften och mål istället för på Nyårsafton. Det är säkert för att jag fortfarande har kvar tanken från när man var barn att ett nytt skolår skulle börja. 

Därför har jag skrivit lite kort om saker jag vill leva efter och uppnå. 

Träning
Det här året har jag verkligen kommit in i träningen och tycker om det otroligt mycket. För tillfället blandar jag löpning, pilates och yoga. En ska jag dock vilja börja med igen är träning med vikter.

Mode
Under den senaste tiden har jag börjat tänka mer etiskt när det handlar om mode. Jag vill skapa mig själv en mer etisk och miljövänlig garderob. 

Livsstil
Jag vill fokusera på att göra saker jag tycker om och omringa mig med människor med positiv energi. Människor omkring en påverkar en mer än vad man tror, därför är det så viktigt att vara med människor som motiverar en och uppskattar en för den man är. Slösa inte tid på människor som får dig att må dåligt. 

Post a Comment

Copyright © Olivias vegan life
Design by Fearne